[HCM] QC Staff

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1905-417569
  • Giám sát chất lượng hàng may mặc tại nhà máy.
  • Kiểm tra định mức, sơ đồ cắt tại nhà máy khi có yêu cầu từ văn phòng.
  • Kiểm tra, báo cáo và đưa ra các phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kịp thời cho nhà máy và văn phòng.
  • Thực hiện các công việc chuyên môn khác.