[HCM] Nhân viên kinh doanh - Chemical

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales Representative
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1902-412499
  • Phụ trách hoạt động bán hàng một cách độc lập và theo chỉ dẫn của Giám đốc Nhật Bản.
  • Nhắm mục tiêu khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện tại hàng ngày.
  • 70% là sales, 30% là nhiệm vụ dịch vụ