[HCM] Giao vien thi nghiem Vat Ly

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND400 - VND500 per month
Specialization: Education
Sub Specialization:
Contact: Ngan Truong Ngoc
Reference: JO-1810-404480


  • Giảng dạy môn Thí nghiệm khoa học dành cho học viên tiểu học.
  • Soạn giáo án, chuẩn bị dụng cụ dạy học.
  • Tham gia các hoạt động chuyên môn khác khi được yêu cầu.