[HCM] General Affairs Supervisor

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND800.00 - VND1200.00 per month
Specialization: General Affairs
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1901-410176
  • Quản lý tất cả công việc liên quan đến GA

+ Tối ưu hóa ngân sách và chi phí

+ Quản lý chi phí vận hành

+ Quảng lý hợp đồng, cơ sở vật chất

+ Quảng lý môi trường làm việc

+ Set-up những quy trinh vận hành, báo cáo nội bộ

+ Có cơ hội promote lên Manager trong tương lai gần