Giám sát xuất nhập khẩu

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND18000000.00 - VND20000000.00 per month
Specialization: Buyer / Merchandising
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2101-453725

  • - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu

    - Hỗ trợ các nhân viên trong nhóm hoàn thành các nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu

    - Lập kế hoạch và follow để hoàn thành mục tiêu giảm giá xuất nhập khẩu của phòng