Giám sát phòng sản xuất

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$900 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Production Management
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1912-431748

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản
Do nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển mới vị trí Giám sát phòng sản xuất (production supervisor)
Vị trí này làm việc tại nhà máy Hà Nam và báo cáo trực tiếp tới quản lí bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

  • Quản lí các nhân viên trong bộ phận sản xuất (100-200 công nhân, nhân viên)
  • Quản lí hiệu quả sản xuất, chất lượng, sản lượng, tiến độ, an toàn...
  • Cải tiến công đoạn sản xuất
  • Báo cáo định kì tới quản lí người Nhật
    (chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)