Giám đốc phát triển mạng lưới

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Financial Planning & Analysis (Manager)
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1810-404950

Ứng viên phụ trách quản trị và phát triển mạng lưới cho ngân hàng, bao gồm các công việc như sau:

  • Đưa ra kế hoạch và chiến lược - yêu cầu về lựa chọn địa điểm chi nhánh để phát triển mạng lưới chi nhánh của ngân hàng
  • Tiến hành khảo sát và làm báo cáo liên quan tới đánh giá hiệu quả kinh doanh của các chi nhánh/khu vực được giao
  • Phân tích báo cáo và đưa ra các đề nghị về tái cơ cấu chi nhánh (nếu cần thiết) để tăng hiệu quả kinh doanh cho phù hợp
  • Nghiên cứu đặc điểm cư dân của khu vực và tìm kiếm địa điểm mới
  • Làm việc với nhà thầu/phòng mua sắm và các đơn vị liên quan để thành lập chi nhánh mới.