Giám Đốc Nhà Máy (Thiết bị y tế)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Tien Giang Thi Kim
Reference: JO-2009-447912

Lập kế hoạch sản xuất:

 • Tham mưu với BGĐ, xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của nhà máy theo các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 • Xây dựng hệ thống Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn như 5S, GMP…

  Kiểm soát sản xuất, chất lượng:
 • Chịu trách nhiệm về hệ thống chất lượng sẽ kiểm soát được quá trình sản xuất hiệu quả, duy trì chất lượng sản phẩm, kiểm soát các vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng.

  Phân tích phương pháp:
 • Đưa ra một biện pháp tối ưu nhất bằng cách phân tích chúng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giảm thiểu chi phí.

  Bố trí nhà máy:
 • Trách nhiệm bố trí nhà máy theo thiết lập nội bộ một cách thích hợp, liên quan đến việc sắp xếp trật tự, sử dụng đúng các nguồn lực có sẵn (chi phí, máy móc, vật liệu, phương pháp sản xuất).

  Đánh giá, hạch toán:
 • Cung cấp các thông tin cần thiết đánh giá đúng thực trạng, tình hình, quyết định bước phát triển tiếp theo cho nhà máy, phải phù hợp với mục tiêu và tiêu chuẩn của công ty.

  Quản lý nhân sự:
 • Định hướng sự phát triển của tổ chức, cơ cấu sản xuất: Xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng, đào tào tạo, phát triển.
 • Lập mô tả công việc và quản lý liên quan đến đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • Xây dựng các biện pháp quản trị công việc hiệu quả (Quy chế, quy trình, các biện pháp khuyến khích lao động, khen thưởng và kỷ luật lao động);
 • Tạo môi trường làm việc, điều kiện, động lực phát triển cho nhân viên, đảm bảo tính ổn định, vững bền và đạt hiệu quả lao động cao.

  YÊU CẦU ỨNG VIÊN
 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Dược, Công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa là lợi thế.
 • Hiểu biết về GLP, GMP, GSP theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới.
 • Có kinh nghiệm điều hành sản xuất, đảm bảo chất lượng của nhà máy Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 5 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm xây dựng hoạt động GMP trong sản xuất trang thiết bị y tế.
 • Có kinh nghiệm tổ chức đội ngũ làm việc với Đoàn thẩm định GMP của Cục Dược hoặc Cục An toàn thực phẩm
 • Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý.
 • Tiếng Anh: có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành Kiểm nghiệm; Nghe nói lưu loát là một lợi thế.
 • Thông thạo vi tính văn phòng.
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
 • Giao tiếp tốt, biết cách phối hợp, hoạt động nhóm.