Giám đốc nhà máy dược phẩm

Location: Mekong Delta, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Accountancy
Sub Specialization:
Contact: Thuy Phan Thi Thanh
Reference: JO-2101-454337
Địa điểm làm việc: Mekong Delta

Lương: Open to negotiate

Responsibilities

Quản lý kế hoạch sản xuất quy trình sản xuất:

· Lập kế hoạch sản xuất theo nhu cầu đặt hàng;

· Xây dựng và quản lý các quy trình sản xuất cho các sản phẩm, các bước triển khai và thực hiện công việc, các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

· Lập kế hoạch, chỉ đạo , giám sát mọi hoạt động sản xuất của Nhà máy TPCN đảm bảo luôn: An toàn, hoạt động sản xuất luôn hiệu quả, năng suất cao, đúng quy trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo tiến độ.

Quản lý nguồn nhân lực :

· Quản lý, điều hành nhân viên và mọi hoạt động của Nhà máy.

· Xây dựng, Duy trì và triển khai quy trình làm việc, nội quy sản xuất, quy trình đào tạo và kiểm tra, các hướng dẫn thực hiện công việc, các bản mô tả công việc tại các vị trí, tổ, bộ phận, phân xưởng, theo đúng yêu cầu của công việc và tiêu chuẩn ISO;

· Quản lý, Định biên,Đào tạo, phát triển và Đôn đốc nhân viên mình phụ trách thực hiện tốt công việc được giao...;

· Triển khai, giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định về 5S, chính sách chất lượng, vệ sinh An toàn thực phẩm, môi trường, nội quy, an toàn lao động ,đồng phục, tới cán bộ công nhân viên nhà máy và nhà cung cấp.

Quản lý vật tư, nguyên liệu, chất lượng sản phẩm:

· Quản lý, kiểm định nguyên vật liệu đầu vào, lệnh xuất nhập kho.

· Quản lý, giám sát toàn bộ tiến trình sản xuất ,và khâu kiểm định cuối cùng cho các thành phẩm.

· Xây dựng các quy trình kiểm tra sản phẩm tại các công đoạn sản xuất, như cách thức kiểm tra, thiết bị kiểm tra, tần xuất kiểm tra, bộ phận kiểm tra.

· Đảm bảo 100% thành phẩm trước khi nhập kho và xuất xưởng luôn luôn đạt chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu.

Quản lý máy móc thiết bị :

· Chỉ đạo,thực hiện việc bảo trì, khắc phục, sửa chữa các hệ thống máy móc, dây chuyền, điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy.

· Đảm bảo kế hoạch bảo dưỡng máy móc định kỳ các phân xưởng và chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ đảm bảo an toàn cho thiết bị luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất kịp thời.

· Chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống PCCC, An toàn lao động, máy móc, dây chuyền sản xuất,hệ thống cơ điện, công cụ dụng cụ của Nhà máy TPCN luôn đảm bảo sự an toàn và hoạt động tốt.

Công tác tham mưu, cố vấn và phối hợp:

· Tham mưu, tư vấn, xử lý cho Ban Giám đốc các vấn đề có liên quan đến quá trình Sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

· Lập báo cáo tổng hợp theo định về toàn bộ hoạt động sản xuất của Nhà máy gửi cho Ban giám đốc.

· Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao

Requirements

· Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí GĐSX cho các công ty dược phẩm, thiết bị y tế.

· Sẵn sàng đi làm xa, công ty hỗ trợ tất cả chi phí ăn ở, ăn uống.

· Kinh nghiệm quản lý nhà máy từ 400 công nhân trở lên.

Others

· Lương hấp dẫn, sẵn sàng thỏa thuận

· Hỗ trợ chi phí sinh hoạt, ăn ở đối với ứng viên ở xa

· Mọi trợ cấp và phúc lợi sẵn sàng thỏa thuận

Client Information:

Khách hàng của Navigos là một công ty dược lớn tại Việt Nam.