Giám đốc Marketing

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Real Estate
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1805-393963

  • Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể cho các sản phẩm của Chủ đầu tư
  • Xây dưng ngân sách marketing theo tháng, quý, năm theo các mục tiêu phát triển của công ty
  • Chịu trách nhiệm đề xuất, theo dõi, đánh giá hiệu quả marketing và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với ngân sách và chiến lược kinh doanh của công ty
  • Điều hành thực hiện các chiến dịch marketing phục vụ các hoạt động kinh doanh và hợp tác đầu tư của công ty
  • Quản lý, giám sát các sự kiện Marketing dưới hình thức tự thực hiện hoặc thuê ngoài
  • Nghiên cứu đề xuất ban TGĐ/ HĐQT tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế, các chương trình tài trợ và giám sát công tác lập hồ sơ đăng ký tham dự