Giám Đốc Marketing

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Insurance - Sales & Marketing
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1808-400811

1. Xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing giúp Công ty tối đa hóa doanh số bán hàng, truyền bá thương hiệu và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng
2. Đưa các chiến lược truyền thông, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp của Công ty thành các hoạt động cụ thể giúp gắn kết khách hàng, nhân viên và đối tác
3. Thu hút và tăng trưởng khách hàng trên các kênh: search, social, display, job boards, affiliate networks
4. Lập kế hoạch và triển khai chiến lược thương hiệu và truyền thông B2B2C/ B2B/ B2C
5. Phân tích và triển khai các hoạt động Digital Marketing dựa theo một số chỉ số như: traffic, client growth, member growth, revenue growth, cost per acquisition, lead generation…
6. Xây dựng chiến lược truyền thông nhằm tối ưu hóa các kênh thu hút khách hàng trực tuyến bao gồm: SEM, display advertising, email marketing, affiliate marketing và online distribution partnerships
7. Phối hợp hỗ trợ phát triển sản phẩm từ xây dựng ý tưởng đến đánh giá kết quả trên nền tảng số: data insights, market insight, new platforms, customer journey
8. Xây dựng bản đồ hành trình khách hàng (customer journey map) và các hoạt động trải nghiệm khách hàng