Giám đốc Marketing

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Marketing Communication / PR
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Chu Do Minh
Reference: JO-1804-393212


1. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
 Xây dựng, định vị thương hiệu VinPro trên thị trường và các giải pháp nhận diện thương hiệu.
 Định hướng thương hiệu và tạo giá trị cốt lõi nhằm tăng thị phần, danh tiếng của Công ty.
 Đánh giá sức khỏe của thương hiệu trên 03 góc độ: Tâm trí khách hàng, hệ thống phân phối và doanh thu.
 Quy hoạch công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nhận diện thương hiệu VinPro.
2. MARKETING THƯƠNG MẠI
 Xây dựng và đưa ra các giải pháp, ý tưởng Marketing mới ứng dụng trong bán hàng điện máy.
 Thúc đẩy doanh thu, thị phần bằng các chiến dịch quảng cáo, hình ảnh tạo ra sự hấp dẫn để hỗ trợ bán hàng.
 Lập kế hoạch thúc đẩy hàng hóa và các chương trình dành cho khách hàng. Quản lý và đánh giá hiệu quả của chương trình.
3. QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 3 tháng 1 lần nghiên cứu năng suất, hiệu quả của CBNV dưới quyền, từ đó đề xuất điều chỉnh SĐTC, định biên, chính sách nhân sự tối ưu cho bộ phận mình lãnh đạo.
 Cung ứng CBNV (tuyển dụng + bổ nhiệm) đối với các chức danh thuộc phạm vi mình quản lý.
 Việc đào tạo được tổ chức đầy đủ theo kế hoạch đã được phê duyệt với chất lượng tốt.
 Hỗ trợ và kiểm soát lộ trình phát triển cá nhân của các CBLĐ dưới quyền.
 Tổ chức đánh giá và xếp bậc CBLĐ, CBNV dưới quyền.
 Xây dựng MTLV văn minh, văn hoá cao theo bộ tiêu chí MTLV của Tập đoàn.
4. QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUY ĐỊNH, QUY CHẾ
5. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
 Tổ chức, triển khai, kiểm soát, đánh giá và thanh tra việc lập, thực hiện ngân sách; đảm bảo các đề xuất về ngân sách hợp lý, hiệu quả và được thực hiện đúng hoặc tốt hơn.
 Quản lý tài sản trong phạm vi phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo các quy định quản lý tài sản do Tập đoàn/Công ty ban hành:
o Các tài sản được mua sắm là cần thiết, đúng phạm vi ngân sách được duyệt, đúng thời điểm, đúng giá cả và chất lượng tốt theo spec.
o Các tài sản được khai thác hiệu quả, tối ưu nhất, không bị thất thoát, lãng phí, hỏng hóc do không quản lý tải sản tốt.
6. QUẢN LÝ TUÂN THỦ PHÁP CHẾ
7. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA
8. QUẢN TRỊ RỦI RO