Giám đốc Kinh doanh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Le Mai Loan
Reference: JO-1911-430960

Khách hàng của Navigos Search là một công ty lữ hành mới thành lập, trực thuộc Tập đoàn với nền móng và nguồn lực tài chính vững vàng. Hiện nay, Công ty đang cần tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh (Sales Director) để xây dựng cơ cấu phòng Kinh doanh, phát triển kinh doanh của khối Kinh doanh.

  • Nghiên cứu thị trường: sản phẩm, khách hàng, nhà cung ứng dịch vụ đối thủ cạnh tranh và cùng với Ban Điều hành xây dựng chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn.
  • Xây dựng các kế hoạch triển khai, đồng thời kiểm tra, giám sát việc kinh doanh để kịp thời đôn đốc, đưa ra các giải pháp thúc đẩy doanh số, lợi nhuận cho công ty.
  • Xây dựng và cải tiến quy trình kinh doanh, chăm sóc khách hàng, hậu mãi.
  • Kiểm soát chi phí kinh doanh.
  • Tuyển chọn, đào tạo, quản lý và gắn kết nhân viên kinh doanh.
  • Phối hợp với các bộ phận Sản phẩm, Marketing để đưa ra và tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp, đồng thời đóng góp cho kế hoạch truyền thông marketing hiệu quả với đối tượng chuyên trách.
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Ban Điều hành.