Giám đốc điều hành (tiếng Nhật)

Location: Nghe An, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary bonus, pay raise, career development
Specialization: Factory / Plant Management
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-2001-433375

Khách hàng của Navigos Search là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản mới thành lập tại Việt Nam năm 2020
Cần tuyển vị trí Giám đốc điều hành, làm việc tại nhà máy mới của công ty tại Nghệ An

Phạm vi công việc:

  • Vị trí giám đốc điều hành báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc người Nhật bằng tiếng Nhật
  • Chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề về điều hành và hoạt động của nhà máy: cơ cấu tổ chức, nhân sự, set-up hệ thống công ty...
  • Vị trí này tham gia đào tạo tại Nhật trong 2-4 tháng
    (chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)
    *Mức lương và các đãi ngộ khác sẽ được thỏa thuận trong phỏng vấn