Giám Đốc Chiến lược Tuyển dụng

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1902-412692

  • Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành Marketing, Nhân sự hoặc những ngành khác liên quan
  • Tiếng Anh tốt cả nói và viết (TOEFL 90 hoặc tương đương)
  • Có 2 kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Marketing, Marketing trong mảng nhân sự. Có khả năng nghiên cứu, phân tích kết quả nghiên cứu thị trường, đưa ra định hướng phù hợp cho kế hoạch tuyển dụng của công ty.
  • Thiết lập được mối quan hệ giữa marketing và marketing nhân sự, xây dựng mối quan hệ hợp tác với trường đại học, hiệp hội sinh viên và cựu sinh viên trong khu vực và ở những nước có sinh viên Việt Nam.
  • Khả năng giao tiếp và truyền thông tốt
  • Khả năng làm việc nhóm/ tổ chức