Giám đốc Ban Kinh doanh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Real Estate
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1808-400187

* Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc đính hướng kinh doanh, chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh để khai thác, vận hành, phát triển các sản phẩm bất động sản bán- cho thuê căn hộ cao cấp, khách sạn dịch vụ, khu nghỉ dưỡng
* Các nhiệm vụ chính trong việc phát triển dự án:

  • Xây dựng đầu bài đầu tư, kinh doanh, phương án quản lý-vận hành, mô hình kinh doanh.
  • Tính toán, phân tích, xây dựng và báo cáo về kế hoạch kinh doanh, kết quả kinh doanh
  • Triển khai xây dựng bộ máy thực hiện kinh doanh và quản lý điều hành bộ máy vận hành, kinh doanh
  • Thực thi kế hoạch kinh doanh; Làm việc có hiệu quả với các đối tác, các nhà cung cấp, các đơn vị vận hành quản lý, khai thác kinh doanh để vận hành và kinh doanh dự án.
  • Chủ trì hoặc phối hợp trong việc tiếp nhận, nghiệm thu, bàn giao các sản phẩm kinh doanh BĐS từ các Nhà thầu hoặc các Ban QLDA của Chủ đầu tư trước kho bàn giao từ Nhà thầu sang cho Chủ đầu tư
  • Chủ trì tổ chức nghiệm thu, bàn giao các sản phẩm kinh doanh BĐS từ Chủ đầu tư, Phòng kinh doanh sang cho khách hàng hoặc đơn vị quản lý, vận hành.