Giám đốc Ban Kinh doanh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Contract
Salary Negotiable
Specialization: Real Estate
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Thu Trang
Reference: JO-1808-400187

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
* Tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc đính hướng kinh doanh, chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh để khai thác, vận hành, phát triển các sản phẩm bất động sản bán- cho thuê căn hộ cao cấp, khách sạn dịch vụ, khu nghỉ dưỡng:

 • Xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing theo các chỉ tiêu được phê duyệt
 • Tham mưu cho HĐQT, TGĐ trong việc hoạch định chiến lược
 • Xây dựng bộ máy, chủ trì đào tạo đội ngũ nhân sự cho Phòng/Ban Kinh doanh.
 • Chủ trì xây dựng và triển khai quy chế, quy trình, quy định về hoạt động kinh doanh BĐS, hoạt động marketing, bán hàng.
 • Chủ trì công tác thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất phương án kinh doanh với Ban TGĐ
 • Chủ trì thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số, phát triển khách hàng mới, tiêu chí về PR, Marketing.
  * Các nhiệm vụ chính trong việc phát triển dự án:
 • Xây dựng đầu bài đầu tư, kinh doanh, phương án quản lý-vận hành, mô hình kinh doanh.
 • Tính toán, phân tích, xây dựng và báo cáo về kế hoạch kinh doanh, kết quả kinh doanh
 • Triển khai xây dựng bộ máy thực hiện kinh doanh và quản lý điều hành bộ máy vận hành, kinh doanh
 • Thực thi kế hoạch kinh doanh; Làm việc có hiệu quả với các đối tác, các nhà cung cấp, các đơn vị vận hành quản lý, khai thác kinh doanh để vận hành và kinh doanh dự án.
 • Chủ trì hoặc phối hợp trong việc tiếp nhận, nghiệm thu, bàn giao các sản phẩm kinh doanh BĐS từ các Nhà thầu hoặc các Ban QLDA của Chủ đầu tư trước kho bàn giao từ Nhà thầu sang cho Chủ đầu tư
 • Chủ trì tổ chức nghiệm thu, bàn giao các sản phẩm kinh doanh BĐS từ Chủ đầu tư, Phòng kinh doanh sang cho khách hàng hoặc đơn vị quản lý, vận hành.

  YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp ĐH chính quy trở lên các chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing...
 • Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản lý điều hành doanh nghiệp, xây dựng và hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
 • Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về đầu tư xây dựng các dự án kinh doanh bất động sản.
 • Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS trong đó ít nhất 05 năm giữ các chức vụ PGĐ/GĐ, Phó TGĐ hoặc tương đương tại các Công ty quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư BĐS.
 • Có kỹ năng tổ chức, quản lý lãnh đạo và điều hành
 • Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, xử lý tình huống.
 • Am hiểu về thị trường Bất động sản, tài chính
 • Hiểu biết sâu kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực BĐS
 • Thành thạo tiếng Anh