General Affairs Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Ly Vo
Reference: JO-1806-397551

Tóm tắt nội dung công việc :
1. Chính sách nhân sự:

 • Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của toàn Công ty, ngân sách liên quan đến chi phí lao động (quỹ lương, chi phí đào tạo, chi phí đóng BHXH, BHYT, chi phí đồng phục,…)
 • Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
 • Xây dựng thang bảng lương, phụ cấp liên quan
 • Xây dựng nội quy lao động; các quy chế làm việc
 • Xây dựng các quy trình, quy chế trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm,khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với người lao động Công ty
 • Phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình Phúc lợi, Khen thưởng
 • Xử lý tranh chấp lao động.
  2. Tuyển dụng & Đào tạo:
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Đảm bảo tuyển dụng đúng theo yêu cầu đã được phê duyệt
 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho chiến lược của công ty
  3. Lương & Bảo hiểm
 • Đảm bảo việc thanh toán lương được thực hiện đúng thời hạn Công ty quy định & đúng chính
  sách,chế độ hiện tại
 • Đảm bảo việc thực hiện các chế độ bảo hiểm (tăng, giảm, ốm đau, thai sản,…) đúng thời hạn Công ty quy định & đúng chính sách,chế độ hiện tại
  4. Công tác hành chánh:
 • Đảm bảo các công tác hậu cần phục vụ để đảm bảo công việc tại Công ty: Quản lý suất ăn công
  nghiệp, xử lý rác thải, phế liệu, nhà thầu xây dựng, bảo vệ, lao công, lễ tân, đồng phục, y tế, xe đưa đón, điện, nước…
 • Triển khai việc xây dựng quy chế và việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý hồ sơ pháp lý của Công ty.
 • Đảm bảo việc thông tin liên lạc giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có liên quan
 • Kiểm soát thủ tục hành chính pháp lý về việc cấp mới/sửa đổi/bổ sung Giấy phép đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong Công ty.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty
 • Tổ chức việc tiếp khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.
 • Hỗ trợ nhân viên người Nhật trong quá trình làm việc tại Việt Nam: đặt vé máy bay, nhà ở, khách sạn, visa, hộ chiếu, GPLĐ, thẻ tạm trú…
 • Phụ trách tiếp các đoàn thanh kiểm tra của NN về: Lao động, an toàn, môi trường, PCCC…
  5. Bảo trì:
 • Triển khai việc thực hiện công tác xây dựng cơ bản, vệ sinh, bảo trì, sửa chữa các thiết bị (điện,
  nước, máy nén khí, máy lạnh…), cơ sở hạ tầng đảm bảo nhà máy vận hành được liên tục.
 • Kiểm soát việc nghiệm thu, việc lắp đặt tài sản cố định, máy móc.
 • Phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản cố định, máy móc và triển khai thực hiện
  6. CSR, 3Q6S:
 • Đảm bảo hoạt động của DN tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, tuân thủ pháp luật.
 • Triển khai việc thực hiện các báo cáo dữ liệu liên quan đến môi trường, chất thải cho phòng CSR của tập đoàn Nidec ở Nhật Bản.
 • Giám sát việc tổ chức các hoạt động tuần tra, đào tạo ATLĐ