General Accountant (Trading)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Accounting (Staff)
Sub Specialization: AP / AR
Contact: Ngan Nguyen Thu
Reference: JO-2005-440753

Khách hàng của Navigos Search là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử B2B, với sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư quốc tế, công ty đang đang phát triển đột phá. Hiện nay, công ty đang tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí Kế toán Tổng hợp làm việc tại Hà Nội.

Vị trí này bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau:Theo dõi và quản lý công nợ.

  • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty
  • Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
  • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
  • Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
  • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Bạn sẽ trở thành ứng viên tiềm năng nếu đạt các yêu cầu sau:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính
  • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị kiểm toán là điểm cộng.
  • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo
  • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast, tin học văn phòng (đặc biệt là excel)
  • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Ứng viên quan tâm gửi CV bằng cách nhấn nút Ứng tuyển/Apply, chúng tôi sẽ liên hệ với các ứng viên phù hợp trong thời gian sớm nhất