[Gấp] Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa (Kinh Nghiệm Ngành Gỗ)

  • Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7
  • Địa điểm: An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh (có xe đưa rước từ tp.HCM hoặc hỗ trợ kí túc xá cao cấp)

Mô tả công việc

- Hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án liên quan đến hoạt động chung của Công ty.
- Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Tổng giám đốc để giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình của Công ty
- Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Tổng giám đốc, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.
- Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Tổng giám đốc;
- Biên dịch, soạn thảo các văn bản, hợp đồng, tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;
- Thông dịch viên cho Tổng giám đốc trong công tác đối nội/ đối ngoại (trong nước và ngoài nước);
- Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành;
- Các công việc khác do Chủ tịch yêu cầu.

Yêu cầu

- Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực Trợ lý, Thư ký.
- Tiếng Hoa lưu loát
- Kinh nghiệm trong ngành gỗ
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng