{Gấp} - nhân viên QA (tiếng Nhật)

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1809-403118

- Kiểm tra công đoạn theo hướng dẫn công việc, mẫu chuẩn => phát hiện các lỗi không phù hợp.
- Làm Báo cáo kiểm tra.
- Phối hợp với kỹ thuật, trưởng ca, QA leader giải quyết các vấn đề lỗi phát sinh.
- Kiểm tra, niêm phong vật tư khi phát sinh lỗi.
- Đề xuất các ý tưởng cải tiến.
- Ghi nhận các mẫu vật tư lỗi chuyển về cho QA leader để giải quyết.
- Xử lý các sự cố chất lượng khách hàng phản hồi
- Giám sát việc tuân thủ qui trình sản xuất - các bản hướng dẫn công việc.
- Kiểm tra tất cả những hoạt động gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (con người, máy móc, nguyên liệu, phương pháp làm việc