{Gấp} - nhân viên kỹ thuật sản xuất (20,000,000 up}

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Mechanical Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1903-414343
 • Khách hàng của chúng tôi là công ty FDI 100% vốn Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất. Do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi cần tuyển thêm vị trí Kỹ thuật sản xuất.

  Mô tả công việc:

  * Lập kế hoạch, thực thi, giám sát kế hoạch hoạt động liên quan đến dây chuyền, mẫu hàng mới.
  * Tính toán chi phí, liên hệ và phối hợp với phòng ban để triển khai set up dây chuyền hoạt động, đảm bảo kế hoạch hoạt động đúng theo thời hạn, quy trình
  * Hỗ trợ các phòng ban liên quan điều tra và đưa ra đối sách khi máy móc, hệ thống liên quan đến dây chuyền, model mới phát sinh vấn đề.
  * Kiểm tra, kiểm soát chất lượng máy móc, hệ thống trước khi đưa vào hoạt động
  * Đào tạo, hướng dẫn công nhân thao tác trong trường hợp cần thiết.
  * Báo cáo trực tiếp cho trưởng bộ phận người Nhật
  * Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn