{Gấp} Nam nhân viên mua hàng

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Direct/Indirect Purchasing, Procurement
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1809-401899

- Liên hệ và tìm kiếm những nhà cung cấp mới, mặt hàng mới

- Giữ liên hệ và phát triển quan hệ với các nhà cung cấp cũ
- Hỏi hàng, đàm phán các điều kiện mua hàng
- Đặt hàng với nhà cung cấp
- Liên lạc forwarder book tàu
- Theo dõi tiến trình nhập hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh cho đến khi hàng về đến kho.
- Giải quyết các vần đề khiếu nại (nếu có) với nhà cung cấp.
- Theo dõi, đánh giá khả năng đáp ứng của các NCC
- Tìm kiếm và phát triển hệ thống nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả
- Soạn thảo hợp đồng và chứng từ thanh toán hợp đồng
- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp giải quyết/báo cáo các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện

- Công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng