{Gấp} Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn

Location: Hai Phong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-401489

- Phụ trách chế tạo khuôn
- Sử dụng phần mềm CAD/CAM để thiết kế khuôn
- Cụ thể công việc trao đổi khi tham gia phỏng vấn