[GẤP] Giám sát kế hoạch sản xuất (biết tiếng Hoa)

- Địa điểm làm việc: KCN Tân Kim mở rộng, Cần Giuộc Long An (xe đưa rước từ quận 7)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

Nhiệm vụ chính:

- Lên kế hoạch sản xuất và kế hoạch nguyên vật liệu theo tuần/tháng cho nhà máy Việt Nam dựa vào yêu cầu của ban giám đốc và thông tin từ dịch vụ khách hàng
- Thúc đẩy việc thực hiện tiến độ sản xuất theo từng đơn hàng, theo kế hoạch sản xuất chung.
- Quản lý, giám sát và hỗ trợ các trưởng bộ phận sản xuất, công nhân hiểu rõ về chỉ tiêu sản xuất, qui trình công nghệ, thông tin sản phẩm sản xuất.
- Quản lý, đôn đốc, đảm bảo lao động làm việc theo lệnh sản xuất. Xử lý, báo cáo kịp thời các tình huống lao động, kỹ thuật xảy ra trong sản xuất.
- Báo cáo tiến độ sản xuất sản phẩm, hao phí nguyên vật liệu,…thuộc trách nhiệm mình quản lý.

Yêu cầu

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế hoạch sản xuất, ưu tiên ngành điện/cơ khí/máy móc
- Tiếng Hoa thành thạo 4 kĩ năng
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại Học
- Kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP