Factory Manager

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Plant Management
Sub Specialization:
Contact: Huong Hoa Mai Lan
Reference: JO-1907-421920

Khách hàng của chúng tôi là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bao bì, đóng gói. Do nhu cầu cải tiến, mở rộng sản xuất nâng cao năng suất lao động, chúng tôi tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí giám đốc nhà máy/ giám đốc sản xuất cho công ty.
Miêu tả công việc

-Phụ trách công việc tại Nhà máy sản xuất bao bì giấy/ carton  • Kiểm soát kế hoạch sản xuất chung cho toàn nhà máy
  • Quản lý việc triển khai kế hoạch sản xuất theo đúng tiến độ đề ra
  • Theo sát công việc của từng xưởng trong nhà máy
  • Nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí
  • Quản lý con người và phân bổ nhân công sản xuất
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong vận hành nhà má
  • Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc xây dựng định hướng, triển khai và thực hiện chiến lược phát triển Công ty
  • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn