Facility Staff (thu nhập lên đến 15tr)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Facility design Engineering
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2012-453172

  • Nam tuổi từ 21 đến 35
  • Tốt nghiệp cao đẳng điện, điện tử, cơ điện tử, cơ khí chế tạo.
  • Có từ 1 năm kinh nghiệm tương đương/vị trí/lĩnh vực liên quan.
  • Có kỹ năng phân tích, cải tiến
  • Biết sử dụng máy tính (Window, OFFice,) cách làm báo cáo, Hướng dẫn thao tác