Digital Marketing Specialist (experienced in Ecommerce startup)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND1200 - VND2000 per month
Specialization: Consumer Goods & Retail, Advertising
Sub Specialization: Digital Marketing
Contact: Nguyen Thi Khanh Hoa
Reference: JO-1809-401884

 

  • Lên kế hoạch và triển khai các kế hoạch Marketing của công ty, đảm bảo tối ưu hiệu quả các kênh và chiến dịch marketing.
  • Phối hợp với bộ phận content và thiết kế để cập nhật nội dung, hình ảnh trên website, Fanpages nhằm mang đến những thông tin, hình ảnh tươi mới về công ty đến khách hàng
  • Phối hợp với bộ phận content, thiết kế để tạo landing pages, microsite giúp tăng hiệu quả trải nghiệm của người sử dụng
  • Hằng tuần/ hàng tháng, hỗ trợ cấp trên trong việc đề xuất kế hoạch, nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị trên Google, Facebook và Criteo theo mục tiêu, chỉ tiêu được giao cho.
  • Hàng ngày, quản lý và thực thi các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị đã được phê duyệt.
  • Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các danh mục hàng hoá
  • Làm phân tích và báo cáo theo tuần / tháng.