Customer service staff/ Sales Admin (Tiếng Nhật N3)

Location: Dong Nai, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND12000000.00 - VND14000000.00 per month
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Nguyen Luong Hong
Reference: JO-2004-438872

  • Tốt nghiệp Đại học
  • có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • có tiếng Nhật N3
  • có hiểu biết cơ bản về nhà máy sản xuất