CS Staff - Nhân viên đối ứng khách hàng tiếng Nhật

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales & Marketing
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2010-448822

CS (Đối Ứng Khách Hàng - tiếng Nhật)

Job Description

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản. Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi cần tuyển Nhân viên Đối ứng Khách hàng với các mức lương và đãi ngộ hấp dẫn:

Mô tả công việc:

* Số lượng tuyển: 03

* Chăm sóc các khách hàng hiện tại của công ty là các nhà máy dệt may

* Nhận đơn hàng từ khách, trao đổi với bộ phận sản xuất để đảm bảo sản xuất đúng, đủ, chất lượng

* Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan (về chất lượng, mẫu mã, hàng thừa thiếu…)

*Lâp kế hoạch nguyên vật liệu dựa trên đơn hàng thực tế

* Phối hợp với các bộ phận kho, sản xuất, xuất nhập khẩu, mua hàng…hoàn thành tốt công việc

*Làm các báo cáo liên quan

· Phối hợp với công ty mẹ tại Nhật và công ty thành viên tại Trung Quốc trong các vấn đề liên quan;

* Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn;