(CENTRAL VIETNAM) COMMERCIAL FARM SALES TECHNICAL EXECUTIVE

Location: Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Thuy Phan Thi Thanh
Reference: JO-2001-433490

JOB RESPONSIBILITIES:

  • Build commercial relationship with Commercial Swine Farms to increase penetration and sales volume of livestock products.
  • Tạo dựng mối quan hệ và tư vấn, bán sản phẩm cho các trang trại nuôi lợn tại các khu vực: Bình Định, Gia Lai, Daklak, Khánh Hòa.
  • Support and follow up BDCs to increase sale in commercial farms
  • Hỗ trợ nhà phân phối để tăng doanh thu.

REQUIREMENTS:

  • Diploma in Veterinary science or Animal Husbandry
  • Cử nhân ngành Thú y, Chăn nuôi
  • 3-4 years sales and technical service experience in farm segment
  • 3-4 năm kinh nghiệm sales kỹ thuật tại các trang trại
  • Travel by motorbike within area of Binh Dinh, Gia Lai, Daklak, Khanh Hoa
  • Di chuyển bằng xe máy trong các khu vực: Bình Định, Gia Lai, DakLak, Khánh Hòa