Cố Vấn Pháp Lý (hợp đồng 6 tháng)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Contract
Salary VND30000000.00 - VND40000000.00 per month
Specialization: In-House Legal/Legal Counselor
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-1908-424682
Số lượng cần tuyển: 01

Thời hạn: 6 tháng (có thể gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng tùy theo tình hình thực tế).

Vai trò & trách nhiệm:

· Bảo vệ những lợi ích hợp pháp của Công ty.

· Nhận biết & phòng ngừa những rủi ro pháp lý.

· Hỗ trợ Công ty và bộ phận trong việc tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ.