Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Appraisal / Valuation
Sub Specialization: Asset Management / Property Management, Real Estate Finance
Contact: Linh Luu Hoang Phuong
Reference: JO-1810-403856

JOB DESCRIPTION

  • Thực hiện các hoạt động kế hoạch kinh doanh và công tác Xúc tiến đầu tư (XTĐT) trong và ngoài nước
  • Tìm hiểu tình hình đầu tư thị trường bất động sản vào Khu công nghiệp
  • Tham gia các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư , xúc tiến thương mại của các tổ chức trong và ngoài nước để tiếp cận xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng
  • Xây dựng và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch triển khai thường xuyên
  • Tư vấn, thuyết trình thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty
  • Đàm phán, thương thảo cùng đối tác, khách hàng chiến lược
  • Dự báo tình hình thị trường và tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường để đưa ra đề xuất, kiến nghị

JOB REQUIREMENTS

  • Thông thạo tiếng Hàn hoặc Tiếng Nhật
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương
  • Kinh nghiệm làm việc với các khách hàng doanh nghiệp nhật hoặc hàn.