Chuyên viên SAP/ERP (tiếng hàn)

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Technical / Customer Support
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1903-413249
- Lead Team SAP của công ty
- Quản lý và Đảm bào vận hành SAP system ổn định
- Phát triển SAP system theo hướng phù hợp yêu cầu sản xuất kinh doanh của tập đoàn
- Tích hợp SAP với các phần mềm khác
- Báo cáo cho ban lãnh đạo công ty