Chuyên viên quản lý hoạt động dịch vụ đại lý

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales Support and Administration
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Vu Minh
Reference: JO-2005-440581

Khách hàng của Navigos Search là công ty FDI 100% vốn Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Hiện tại, Công ty cần tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý hoạt động dịch vụ đại lý với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn:

- Hỗ trợ và tư vấn cho các Đại lý trong việc thiết lập KPI, xây dựng kế hoạch bán hàng và đánh giá định kỳ.

- Chủ động xuống đại lý để thảo luận và thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng hoạt động dịch vụ tại đại lý.

- Hỗ trợ việc thành lập các đại lý mới.

- Đại diện cho tổng công ty xử lý các vấn đề phát sinh bao gồm Chính sách, Thủ tục, chương trình với các Đại lý.

- Tiến hành các hoạt động đào tạo về các dịch vụ tư vấn, quản lý dịch vụ, quan hệ khách hàng cho các Đại lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.