Chuyên viên Pháp lý

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$1500 per month
Specialization: In-House Legal/Legal Counselor
Sub Specialization:
Contact: Le Mai Loan
Reference: JO-1806-397546

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án đầu tư dự án, góp vốn dự án, nhận chuyển nhượng dự án, xây dựng dự án, quản lý điều hành dự án.
2. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;
3. Soạn thảo, rà soát và chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng, mẫu hợp đồng, vv… của công ty.
4. Liên hệ làm việc, xây dựng, gìn giữ mối quan hệ với các Cơ quan Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án.
5. Phối phợp và tư vấn giải quyết các vướng mắc trong các hoạt động của các phòng ban, tưu vấn giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa công ty với khách hàng và đối tác.
6. Theo dõi, cập nhật và nghiên cứu các văn bản pháp lý để tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo liên quan đến việc triển khai dự án và các hoạt động kinh doanh khác của công ty.
7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp lý chung của công ty.
8. Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, theo yêu cầu của cấp trên.
​9. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.