Chuyên viên Kinh doanh B2B (KCN Quang Minh)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$800 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1804-393110

Chúng tôi là công ty Sản xuất 100% vốn Nhật Bản tại KCN Quang Minh, Hà Nội

Do mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển mới vị trí Kinh doanh:

Phụ trách Sales và Marketing:

  • Theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ các khách hàng
  • Lên kế hoạch kinh doanh định kì
  • Tìm hiểu thị trường (thị phần, khách hàng, đối thủ, xu hướng...)
  • Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo giao hàng, chất lượng sản phẩm, thanh toán và giải quyết tình huống

    Đãi ngộ:
  • Xét tăng lương 2 lần 1 năm, thưởng năng lực và doanh thu
  • Môi trường thân thiện