Chuyên viên An ninh thông tin

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Information Security/Cyber Security/IT Risk/IT Governance
Sub Specialization:
Contact: Trinh Huong Giang
Reference: JO-1805-394989

Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học Khối ngành CNTT, Toán - Tin, Công nghệ phần mềm, Bảo mật, ANTT
  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá/kiểm thử ANTT
  • Hiểu rõ các tiêu chuẩn, phương thức kiểm thử ANTT như OWASP/OSSTMM
  • Nắm rõ các kỹ thuật tìm kiếm, phân tích và khai thác điểm yếu, kỹ thuật hacking, các biện pháp phòng/chống, khắc phục lỗi.
  • Có kiến thức về các mô hình kiến trúc ứng dụng phổ biến, các security model.
  • Biết một trong các ngôn ngữ lập trình Java, .NET, C/C++ , Python
  • Am hiểu và có kinh nghiệm về các giải pháp như Firewall, IPS, WAF, Content Filtering
  • Có kiến thức tốt về Networking, TCP/IP; các hệ điều hành Linux, Unix, Windows; IIS, Apache, Websphere, các hệ cơ sở dữ liệu MSSQL, Oracle.
  • Có các khả năng tư duy logic, lập kế hoạch, quản lý quá trình, quản lý thay đổi, chịu trách nhiệm
  • Ưu tiên ứng viên đã tham gia các cuộc thi an toàn thông tin, Capture Flag; có chứng chỉ an ninh thông tin của SANS, Offensive