Chuyên Gia Quản Trị Dự Án

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Project Management
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1812-408305

  • Tố nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyển đổi/quản lý dự án.
  • Hiểu biết về các lĩnh vực kinh doanh trong ngân hàng.
  • Khả năng giao tiếp và truyền thông tốt.
  • Tiếng Anh tốt.