Chief Accountant (EPE)

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$2000 per month
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1712-385377

Khách hàng của chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài tại KCN Đồng Văn II, Hà Nam

Tuyển mới vị trí: Kế toán trưởng

  • Quản lí các thành viên và công việc của bộ phận kế toán
  • Mọi công việc liên quan tới Kế toán, tài chính của công ty
  • Đối ứng với các quá trình thanh tra, kiểm toán và các sự việc phát sinh

YÊU CẦU:

  • Dưới 40 tuổi. Tiếng Anh tốt, tương đương TOEIC 650 trở lên
  • 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng trở lên trong công ty vốn nước ngoài
  • Tinh tế, giao tiếp tốt, mức độ tư duy logic cao
  • Mối quan hệ tốt với các cơ quan Thuế và Chi cục/Cục thanh tra khu vực