CEO

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: President / CEO / Managing Director / Country Head
Sub Specialization:
Contact: Le Mai Loan
Reference: JO-1911-430942

Khách hàng của Navigos Search là một công ty lữ hành mới thành lập, trực thuộc Tập đoàn với nền móng và nguồn lực tài chính vững vàng. Hiện nay, Công ty đang cần tuyển dụng Giám đốc Điều hành (CEO) để xây dựng cơ cấu, ổn định và phát triển nhanh chóng doanh nghiệp lữ hành trong những năm tới:


  • Xây dựng và phát triển chiến lược phát triển các dịch vụ du lịch của doanh nghiệp, bao gồm và không giới hạn các mảng: du lịch nội địa, inbound, outbound, các sản phẩm tour, visa…
  • Phát triển và truyền thông nội bộ các kế hoạch ngắn - trung - dài hạn nhằm đưa Công ty vào top các doanh nghiệp lữ hành lớn tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức.
  • Xây dựng kế hoạch hành động triển khai các mục tiêu đã thống nhất.
  • Quản lý và bao quát các hoạt động của công ty từ Sales và Marketing, Tài chính kế toán, Tài chính nhân sự, Sản phẩm,…
  • Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo việc kinh doanh của công ty hoạt động thông suốt, xử lý được các rủi ro và nắm bắt được những thay đổi của thị trường.