BrSE Có kiến thức về Lập trình Nhúng (~$1700)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$0.00 - US$17000 per month
Specialization: Technical / Customer Support
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1807-398855

* Nội dung công việc

  • Quản lí dự án cho các đối tượng khách hàng Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển mobile, web, hay automotive.
  • Đóng vai trò onsite BrSE hỗ trợ đội dự án về điều chỉnh , Q&A và xác nhận yêu cầu tại phía khách hàng