Accounting Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Accountancy
Sub Specialization:
Contact: Duyen La Ngoc Viet
Reference: JO-1904-415076

Quản lý, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Kế toán
1. Xây dựng quy trình nghiệp vụ kế toán
2. Kiểm tra báo cáo và ký duyệt
3. Cải tiến hoạt động nghiệp vụ đảm bảo năng suất và hiệu quả hoạt động theo định hướng phát triển của Công ty (bao gồm nâng cấp hoạt động cải tiến chuyên môn, cải tiến hệ thống ERP, các dự án chung …)
4. Nắm các thiết lập POS, Khuyến Mãi, Doanh Thu, Chi phí, E-Com ….cùng các Thiết Kế Báo Cáo hiện tại trong vận hành, nâng cấp trong tương lai.
Quản lý các nghiệp vụ chuyên môn
1. Công nợ phải thu: Tuân thủ giao dịch theo Trading Term, Hợp Đồng, Biên Bản Công ty Ký Kết, hoặc Thỏa Thuận với Đối tác, Khách hàng, quản lý việc xuất hóa đơn, phiếu bán hàng, công nợ của khách hàng, đối tác, đại lý…, công nợ nội bộ và báo cáo công nợ phải thu
2. Công nợ phải trả: Vận hành giao dịch theo Hợp Đồng, Chính sách Vendor, Hiệu quả các khoản Tài Trợ, Hỗ Trợ, Tối Ưu theo chính sách Dòng Tiền Cty, các nghiệp vụ phải trả cho người bán, phải trả công nợ hoạt động kinh doanh, phải trả công nợ nội bộ và báo cáo công nợ phải trả
3. Quản lý chi phí: kiểm soát xuất - nhập - tồn hàng hóa vật lý & sổ sách, hệ thống số liệu an toàn kho vận, giá thành; kiểm soát doanh số, chi phí lương… các Nhãn, kênh….đầy đủ & chính xác.
4. Quản lý và thực hiện các mảng nghiệp vụ tổng hợp: quản lý tài sản vô hình & hữu hình; phân bổ chi phí, lưu trữ chứng từ; báo cáo thuế, báo cáo quản trị và báo cáo tài chính.
5. Quản lý Dịch vụ:

 • Tổ chức và kiểm soát việc thu tiền bán hàng của Hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc, các chương trình bán hàng…
 • Nghiệp vụ quỹ và đảm bảo thanh toán đủ, đúng & kịp thời nhà Cung Cấp, chứng từ đúng quy định của pháp luật.
 • Đảm bảo hoạt động Kiểm kê hệ thống cửa hàng, Kho tổng phù hợp với vận hành các nhãn hàng.
 • Chịu trách nhiệm các giao dịch với tất cả ngân hàng trôi chảy, kịp thời, đáp ứng hoạt động kinh doanh.
 • Quản lý dòng tiền, thực hiện các nghiệp vụ tín dụng cho hoạt động kinh doanh.
  Dịch vụ Kế toán nội bộ
  1. Phối hợp với IT chuẩn bị cho việc lắp đặt, giám sát hoạt động máy cà thẻ , POS tại các cửa hàng và chương trình bán hàng, Khuyến Mãi , Sự Kiện của Nhãn, Công ty…
  2. Điều phối, định hướng các nhãn, phòng theo tiêu chuẩn vận hành hệ thống ERP, theo luật thuế và luật kế toán.
  3. Phối hợp cùng Phòng ban xây dựng quy trình, quy định chuyên môn của Phòng & liên Phòng Ban của Công ty.
  4. Cung cấp dữ liệu kế toán phục vụ hoạt động thiết lập, theo dõi, báo cáo thực hiện ngân sách của các đơn vị.
  Quan hệ đối tác, cơ quan nhà nước
  1. Duy trì và phát triển các hình thức hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng, đối tác hợp tác
  2. Dịch vụ hóa đơn điện tử, Phiếu xuất kho kiêm Vận chuyển nội bộ, chữ ký số…
  3. Tư vấn luật về các thuế liên quan
  4. Thanh tra, kiểm tra thuế…& quyết toán thuế định kỳ/quý/năm.
  5. Đàm phán & thực thi chứng từ vay hoạt động kinh doanh, kế thừa từ Hạn Mức Tín dụng đã cấp
  6. Phối hợp hoàn thiện các chứng từ, Báo Cáo cơ quan Nhà nước Thống Kê, Quản Lý Thị Trường, Hải Quan…