Accountant (EPE Manufacturing)

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$600 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: General Accounting (Staff)
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1907-422408

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài đang mở rộng sản xuất, cần tuyển vị trí Kế toán:

  • Báo cáo trực tiếp tới Kế toán trưởng và Tổng giám đốc (thông qua phiên dịch)
  • Chịu trách nhiệm các công việc về Thuế: FCT, PIT, VAT
  • Hỗ trợ đối ứng với cơ quan kiểm toán nội bộ, kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế... làm việc với các tài liệu tiếng Anh
  • Hỗ trợ làm báo cáo tài chính, hạch toán sổ sách và các công việc giấy tờ khác
  • Làm việc tại nhà máy ở KCN Thăng Long 2, Hưng Yên (có xe đưa đón từ Hải Dương, Hà Nội)

(trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)