Accountant

Location: Lam Dong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Accountancy
Sub Specialization:
Contact: Huong Duy Thi Lan
Reference: JO-1911-429617

I. Mô tả công việc:

1. Lập hồ sơ kế toán, giá thành sản phẩm, tiền lương, bảo hiểm, thuế, công nợ. 2. Quản lý kho. 3. Quản lí thu chi, quản lí ngân sách. 4. Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính hằng tháng, hằng quý, hằng năm. Giám sát việc sử dụng tài sản, tài chính và nhân lực. 5. Lập kế hoạch ngân sách và cân đối các khoản tiền theo nhu cầu của công ty. 6. Phân tích các chỉ tiêu tài chính và quản trị. Chủ động đề xuất các giải pháp và biện pháp cải thiện các chỉ số tài chính. Lập chiến lược tài chính dựa trên chiến lược quản lý.


II. Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hệ đại học 4 năm trở lên.
  • Có từ 10 năm kinh nghiệm làm việc. Có kinh ngiệm làm việc tại công ty niêm yết là một lợi thế.
  • Có khả năng gắn bó lâu dài với công ty.
  • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
  • Có tinh thần cầu tiến.