3S Shop Manager - Motorbike

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND20000000.00 - VND30000000.00 per month
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2008-446013

Một công ty Global trong lĩnh vực ô tô xe máy cần tuyển GẤP!


Shop Manager tại Hà Nội

***Mô tả công việc

  • Quản lý nhân sự & cơ sở vật chất tại Showroom (khoảng 10 nhân viên)
  • Lên kế hoạch kinh doanh & phát triển doanh số 3S (Bán hàng, Bán phụ tùng & Dịch vụ).
  • Đào tạo, giám sát & cải tiến quy trình, giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng & hiệu quả kinh doanh.
  • Thực hiện báo cáo tuần & tháng tới Trưởng bộ phận.
  • Thực hiện các thủ tục hành chính & trách nhiệm đối với chính quyền địa phương.