2 Project Leaders (Techno Advance Project)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND800.00 - VND1200.00 per month
Specialization: Project Manager
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1906-421017

Công ty IT outsourcing của Nhật cần tuyển 2 Leader project triển khai thực hiện dự ấn Nghiên cứu và phát triển chương trình điều khiển các màn hình máy công nghiệp

Yêu cầu:
+) Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ C/C++
+) Có kinh nghiệm về QT

Ưu tiên nếu có những điều kiện sau:
+) Hiểu biết về Qt Widgets Module
+) Hiểu biết về phân tích và thiết kế hướng đối tượng OOAD
+ Có kỹ năng lập trình OOP, thiết kế patterns (singleton, MVC)
+) Hiểu biết về lập trình nhúng trên Linux